Projekte

Zgjidhjet më të mira inxhinierike në Shqipëri

Projekte

Çimento Fushë-Krujë
Investitor: Fabrika e Çimentos në Fushë-Krujë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2008
Sipërfaqja e Objektit: 80.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Rrjeti i plotë i telekomunikacionit (komponentët aktivë dhe pasivë si dhe programimi i tyre)
Fabrika Olim
Investitor: AM Group
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2001-2005
Sipërfaqja e Objektit: 90.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Fabrika EHW GmbH
Investitor: EHW GmbH
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 1999-2000
Sipërfaqja e Objektit: 10.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike