Projekte

Projekte

Klinika "Petal"
Investitor: Dr. Halim Kosova
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2004
Sipërfaqja e Objektit: 2.400 metra katrorë
Punët e Kryera: Panelet Elektrike, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Spitali "QSUT" II
Investitor: USAID Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2002
Sipërfaqja e Objektit: 800 metra katrorë
Punët e Kryera: Panelet Elektrike, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Spitali "QSUT" I
Investitor: USAID Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2001
Sipërfaqja e Objektit: 400 metra katrorë
Punët e Kryera: Panelet Elektrike, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Klinika Orthodhokse
Investitor: Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2000
Sipërfaqja e Objektit: 2.400 metra katrorë
Punët e Kryera: Panelet Elektrike, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike