Projekte

Zgjidhjet më të mira inxhinierike në Shqipëri

Projekte

Univ. "A. Moisiu"
Investitor: Ministra e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2011
Sipërfaqja e Objektit: 4.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik i Universitetit të Durrësit "Aleksandër Moisiu": Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
F.I. Ndërtimit Tiranë
Investitor: Ministra e Arsimit dhe e Shkencës e Republikës së Shqipërisë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2010
Sipërfaqja e Objektit: 4.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Shkolla "Turgut Özal"
Investitor: Turgut Özal Education Company (Shqipëri)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2007-2008
Sipërfaqja e Objektit: 7.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike
Shkolla "Skënderbej"
Investitor: Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Shqipërisë
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2004
Sipërfaqja e Objektit: 12.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Rrjeti i plotë i telekomunikacionit (komponentët aktivë dhe pasivë si dhe programimi i tyre)
Fshati "SOS"
Investitor: SOS Kinderdorf Shqipëri
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 1995-1997
Sipërfaqja e Objektit: 20.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike