Tirana East Gate

Zgjidhjet më të mira inxhinierike në Shqipëri

Tirana East Gate

Tirana East Gate është qendra më e madhe tregtare në Shqipëri me një sipërfaqe ndërtimi prej 90.000 metrash katrorë. "TEG"- Qendra Tregtare e Portës Lindore të Tiranës është e vendosur vetëm 4 km nga qendra e kryeqytetit.

Punimet e Elteknik në këtë qendër tregtare përfshijnë:

 • Sistemin e furnizimit me tension 20 kV (Tension i Mesëm) me Çelësa me gaz SF6 
 • Transformatorët e Fuqisë me kapacitet fuqie të instaluar 8 MVA
 • Burimet alternative të energjisë elektrike me gjenerator me fuqi totale te instaluar 4 MVA
 • Burimet alternative të energjisë me UPS
 • Panelet elektrike të shpërndarjes së fuqive të sipërpërmendura
 • Infrastruktura e montimit, kabllove elektrike, blindo-zbarrave etj. të furnizimit me energji elektrike të të gjithë konsumatorëve
 • Sistemi i Ndriçimit (furnizimi, komandimi, ndriçuesit)
 • Sistemi i Ndriçimit të Emergjencës (me UPS)
 • Sistemi i Ndriçimit të Evakuimit
 • Sistemi i Telekomunikacionit (Rrjeti pasiv kabllor etj., centrali PABX Alcatel me kapacitet 500 numra, rrjeti aktiv me switch-e, server-a etj.)
 • Sisteme Sigurie të integruara (Sistemi i alarmit sinjalizim zjarri, Sistemi i survejimit dhe regjistrimit me kamera IP, Sistemi i alarmit të vjedhjes, Sistemi i kontrollit të hyrjes, Sistemi i evakuimit me zë, Sistemi i fonisë etj.)
 • Sistemi i Menaxhimit të Ndërtesës - Building Management System  BMS (Informacion, Kontroll, Komandim të sistemeve elektrike, mekanike - ngrohje-ftohje-ventilim, të fikjes së zjarrit, furnizimit me ujë etj.)