Ambasada Austriake

Ambasada Austriake

Punimet e Elteknik-ut në ambjentet e Ambasadës së Austrisë në Tiranë përfshijnë:

  • Burimet alternative të energjisë elektrike me gjeneratorë me fuqi totale të instaluar 250 kVA
  • Burimet alternative të energjisë me UPS
  • Panelet elektrike të shpërndarjes së fuqive te sipërpërmendura
  • Infrastruktura e montimit, kabllove elektrike, blindo-zbarrave etj. të furnizimit me energji elektrike të të gjithë konsumatorëve
  • Sistemi i Ndriçimit (furnizimi, komandimi, ndriçuesit)
  • Sistemi i Ndriçimit të Emergjencës (me UPS)
  • Sistemi i Ndriçimit të Evakuimit
  • Sistemi i Telekomunikacionit (Rrjeti pasiv kabllor etj., rrjeti aktiv me switch-e, server-a etj.)
  • Sisteme Sigurie të integruara (Sistemi i alarmit sinjalizim zjarri, Sistemi i survejimit dhe regjistrimit me kamera, Sistemi i alarmit të vjedhjes, Sistemi i kontrollit te hyrjes, Sistemi i evakuimit me zë, Sistemi i fonisë etj.)