Ap. "Ambasador 3"

Ap. "Ambasador 3"

Angazhimi i Elteknik-ut në godinën shumëkatëshe "Ambassador 3" në Tiranë përfshin projektin e plotë elektrik të kompleksit. Ky projekt përbëhet nga elementët e mëposhtëm:

  • Furnizimi me TM, kabinat elektrike
  • Furnizimi me TU
  • Infrastruktura e shërbimeve elektrike
  • Ndriçimi i jashtëm
  • Furnizimi i shërbimeve të përbashkëta (ujë i pijshëm, fikja e zjarrit) me rrjet dhe me gjeneratorë.
  • Sistemet e sigurisë