Çimento Fushë-Krujë

Çimento Fushë-Krujë

Punimet e Elteknik-ut në Fabrikën e Çimentos në Fushë-Krujë (Fushë Kruja Cement Factory) përfshijnë:

  • Sistemi i Telekomunikacionit (Rrjeti pasiv kabllor etj., centrali PABX me kapacitet 500 numra, rrjeti aktiv me switch-e, server-a etj.)
  • Komponentët e kabllove të bakrit dhe fibrës optike si dhe aksesorë të tjerë (racks, patch panels etj.)
  • Server emaili, Server Etherneti së bashku me softet e nevojshme
  • Sisteme Sigurie të integruara (Sistemi i alarmit sinjalizim zjarri, Sistemi i survejimit dhe regjistrimit me kamera, Sistemi i alarmit të vjedhjes, Sistemi i kontrollit të hyrjes, Sistemi i evakuimit me zë, Sistemi i fonisë etj.)