Projekte

Projekte

Vilat "Rolling Hills"
Investitor: Mane TCI (Balfin Group)
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2012-2015
Sipërfaqja e Objektit: 220.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Projekti Elektrik i Kompleksit & Zbatimi në vilat individuale (Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi Alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS)
Tirana East Gate
Investitor: Balfin Group
Kohëzgjatja e Ndërtimit: 2010-2011
Sipërfaqja e Objektit: 90.000 metra katrorë
Punët e Kryera: Fuqia në TU dhe TM, Furnizimi alternativ me energji elektrike, Ndriçimi, Telekomunikacioni, Siguria elektronike dhe BMS