TEG TIRANA EAST GATE – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2010-2011

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar zbatimin e sistemeve elektrike për Tirana East Gate në Tiranë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS