DOWNTOWN ONE TOWER – PROJEKTIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2020-2021

Klient: Kastrati Construction

Elteknik ka realizuar projektimin e sistemeve elektrike për ndërtesën polifunksionale me 40 kate Donwtown One në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemet TV-SAT
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Detektimit te CO për Parkimin
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Kontrollit te Aksesit
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

QTU – QENDRA TREGTARE UNIVERS – PROJEKTIMI DHE ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018

Klient: Balfin Group

Elteknik ka realizuar projektimin dhe zbatimin e sistemeve elektrike për QTU – Qendra Tregtare Univers në Tiranë, Shqipëri.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Projektimin:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data IT dhe Telefoni
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin e Evakuimit me Ze dhe Njoftimeve Publike
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS

Zbatimin e:

 • Sistemin BMS
Read more

TEG TIRANA EAST GATE – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2010-2011

Klient: Mane TCI

Elteknik ka realizuar zbatimin e sistemeve elektrike për Tirana East Gate në Tiranë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Kabinave Elektrike, Transformatoreve dhe Celave te TM
 • Gjeneratoret dhe UPS
 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Sistemin e Ndricimit
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Mbrojtjes Atmosferike
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio dhe te Evakuimit me Ze
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin BMS
Read more

CINEPLEXX CINEMAS QTU TIRANË DHE PRIZREN – ZBATIMI I SISTEMEVE ELEKTRIKE

Viti: 2018-2019

Klient: LSG Group

Elteknik ka realizuar zbatimin e punimeve per sistemet elektrike për Cineplexx Cinemas në QTU, Tiranë, Shqipëri dhe për Cineplexx Cinemas në Prizren, Kosovë. Cineplexx janë rrjeti më i madh i kinemave në rajon dhe Elteknik ka bashkëpunuar për realizimin e punimeve elektrike të kinemave Cineplexx në Shqipëri dhe Kosovë.

Shërbimet e ofruara nga Elteknik për këtë projekt përfshijnë

Zbatimin e:

 • Panelet Kryesore te Furnizimit me Energji Elektrike dhe Panelet e Shpendarjes
 • Kanalinat dhe infrastrukturen per instalimet elektrike
 • Instalimet e Fuqise
 • Rrjeti Data
 • Sistemin e Ndricimit te Emergjences
 • Sistemin e Detektimit te Zjarrit
 • Sistemin Audio
 • Sistemin e Monitorimit me Kamera
 • Sistemin e Kontrollit të Aksesit
Read more