Stafi Ynë

Stafi Ynë

Emri: Agron Hafizi
Profesioni: Inxhinier Elektrik
Departamenti: Ekzekutiv - CEO
Kontakt: agron.hafizi@elteknik.al
Emri: Rezarta Hafizi
Profesioni: Inxhiniere Elektrike
Departamenti: Koordinatore e Përgjithshme
Kontakt: rezarta.hafizi@elteknik.al
Emri: Ndriçim Banja
Profesioni: Inxhinier Elektrik
Departamenti: Zbatim - Drejtor Teknik
Kontakt: ndricim.banja@elteknik.al
Emri: Armand Shkëmbi
Profesioni: Inxhinier Elektrik
Departamenti: Menaxher i Projekteve
Kontakt: armand.shkembi@elteknik.al
Emri: Qazim Zaimi
Profesioni: Inxhinier Elektrik
Departamenti: Këshilltar Inxhinierik
Kontakt: qazim.zaimi@elteknik.al

Pages